[email protected]
+421948062906
poradenská linka je dostupná Po - Pia od 8:00 do 18:00 a So - Ne od 9:00 do 16:00
Menu Zatvoriť
0 0 €
Váš košík je zatiaľ prázdny.
Úvodná strana Nákup na splátky

Nákup na splátky

 • On-line cez internet
 • Všetko zariadite z pohodlia Vášho domova
 • Jednoducho, rýchlo, prehľadne

Čo je spotrebiteľský úver?

·         Spotrebiteľský úver je jednorazový  úver, ktorý Vám umožní nakupovať  čokoľvek bez potrebnej  hotovosti a  to pri minimálnej administratíve a s minimálnou časovou stratou.

Výhody spotrebiteľského úveru:

 • jednoduchosť a rýchlosť uzavretia Úverovej zmluvy priamo cez Internet
 • veľká variabilita úverových produktov
 • ihneď po zakúpení tovaru sa klient stáva jeho majiteľom
 • rovnaká výška splátky po celú dobu trvania úveru

Čo je potrebné k rýchlemu uzavretiu zmluvy?

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list alebo platný zbrojný preukaz)

Dĺžka a výška úveru:

 • zákazník si môže vybrať dĺžku splácania a to od 6 do 48 mesiacov
 • výška úveru sa pohybuje štandardne od 100 Eur
 • pre nákup tovaru do 1000 Eur u nás stačia iba dva doklady
 • pre nákup tovaru nad 1000 Eur potvrdenie o príjme od zamestnávateľa

Možnosť ľubovoľnej výšky zálohy, a to:

 • od 0% z predajnej ceny tovaru pri výške úveru do 800 Eur
 • od 20% z predajnej ceny tovaru pri výške úveru nad 800 Eur

Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru:

 • fyzická osoba staršia 18-tich rokov
 • občan SR
 • má stály zdroj svojich príjmov

Pre koho je úver určený:

 • pre fyzické osoby v zamestnaneckom pomere,
 • dôchodca
 • živnostník

Prehľad produktov


Splátky Klasik

 

 • platba v hotovosti od 0 %
 • splatnosť 6- 48 mesiacov
 • navýšenie si zvolíte výberom konkrétnej varianty
 • priemerná RPMN: 32,0 - 57,0%

1% mesačne

 

 • platba v hotovosti: od 0 %
 • navýšenie 1% mesačně
 • priemerná RPMN: 23,5 -24%
 • splatnosť: 13 - 25 mesiacov

1,5% mesačne

 

 • platba v hotovosti: od 0 %
 • navýšenie 1,5% mesačně
 • priemerná RPMN: 36,4%-37,1%
 • splatnosť: 10 - 24 mesiacov

Splátky 1/10

 

 • platba v hotovosti 10%
 • splátka vo výške 10% z ceny tovaru
 • splátky 10 mesiacov
 • priemerná RPMN : 26,0%

Postup pri nákupe formou spotrebiteľského úveru

 1. Zákazník si vyberie na stránkach internetového obchodu tovar/službu a z alternatív úhrady si vyberie úhradu prostredníctvom spotrebiteľského úveru od spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., 
 2. Vyplní žiadosť o poskytnutie úveru a túto žiadosť odošle na posúdenie.
 3. O výsledku posúdenia žiadosti o úver je informovaný zákazník (on-line aj e-mailom) a zároveň internetový obchod (e-mailom).
 4. V prípade schválenia je zákazníkovi súčasne zaslaná Úverová zmluva (pdf), Úverové podmienky (pdf) a Manuál zákazníka elektronickou poštou priamo z Home Credit Slovakia, a.s., Zákazník si podľa Manuálu zákazníka úverovú zmluvu s úverovými podmienkami vytlačí  2x. V prípade, že si zákazník nemôže schválenú zmluvu z nejakého dôvodu vytlačiť sám, informuje o tejto skutočnosti HC na adrese [email protected]. Home Credit zmluvu aj s úverovými podmienkami vytlačí a pošle zákazníkovi poštou na kontaktnú adresu.
 5. Zákazník podľa obdržaných inštrukcií skontroluje vytlačené údaje a podpíše obidve zmluvy (každú zmluvu 2x, celkom teda 4 podpisy) a zašle na adresu Home Credit spolu:
 • s kópiou občianskeho preukazu,
 • s kópiou druhého dokladu totožnosti uvedeného v zmluve,
 • pri úvere nad 1000 EUR aj potvrdenie o výške príjmu.
 1. Home Credit porovná údaje v zmluve so zaslanými kópiami dokladov totožnosti:
 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého bydliska,
 • čísla dokladov totožnosti,
 • či sú k zmluve priložené úverové podmienky (popr. potvrdenie o výške príjmu),
 • či je podpísaná zmluva a podpis zákazníka na zmluve sa podobá podpisu v kópiu OP.
 1. V prípade, že v kontrolovaných údajoch nevzniknú žiadne nezrovnalosti, zástupca Home Credit úverovú zmluvu podpíše v kolónke „Podpis splnomocneného zástupcu spoločnosti“. (V prípade, že vzniknú na zmluve akékoľvek nezrovnalosti, budú riešené priamo so zákazníkom.)
 2. Home Credit pošle doporučene jedno vyhotovenie podpísanej zmluvy zákazníkovi.
 3. Home Credit po overení dokumentov zaslaných zákazníkom a po kontrole zmluvy odosiela internetovému obchodu e-mail s požiadavkou na zaslanie tovaru zákazníkovi.
 4. Internetový obchod tovar odošle zákazníkovi.

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru spotrebiteľským úverom, zákazník súhlasí s tým, že osobné údaje poskytnuté PreSpanok s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť spracované i spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Pieštany,  pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne ďalších súvisiacich dokumentov na www stránkach spoločnosti Home Credit a.s.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v § 7 zákona č. 428/2002 Z.z.(ďalej len „zákon)  o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.